Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (Дата розміщення на сайті: 12.08.2015)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе (Кирилівська), 142)


Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 вересня 2015 року за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція - В.


Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів -  16 вересня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Відкликання складу лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  2. Обрання складу лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  4. Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новій редакції.


Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з  порядком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства Рубченка О.І. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”, м. Київ вул. Фрунзе (Кирилівська), 142, номер кабінету — 10). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рубченко Олександр Іванович. Телефон для довідок (044) 468-50-89. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.о. Голови Правління-Президента                                                      Варданян.Г.М.