Повідомлення про зміну у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 02.12.2016 року)


До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Макаронна фабрика"

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142,

код ЄДРПОУ 00376449

 

Товариство повідомляє про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "16" грудня 2016 року о 12:30 годині за адресою: 04073, місто Київ, вул. Кирилівська, 142, спортивна зала, повідомлення про проведення яких опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" № 218 (2472) від 15.11.2016 р.

Проект порядку денного доповнено питаннями:

  1. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
  2. Відкликання Наглядової ради Товариства.
  3. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань, якими доповнено проект порядку денного:

З п'ятого питання порядку денного:

5.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі.

З шостого питання порядку денного:

6.1. Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

З сьомого питання порядку денного:

7.1.             Обрати до складу Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів Куценко Аліну Юріївну, Ляшенко Наталію Василівну, Геращенко Тетяну Вячеславівну, Рубченка Олександра Івановича, Цушко Людмилу Геннадіївну.