доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 листопада 2012 року (Дата розміщення на сайті: 26.10.2012)ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАКАРОННА ФАБРИКА”

( м.Київ, Вул.Фрунзе,142)


Публічне акціонерне товариство “Макаронна фабрика”

доводить до відома акціонерів про внесення доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 листопада 2012 року наступними питаннями:

1. Прийняття рішення про перетворення Товариства в товариство з додатковою відповідальністю.

2. Затвердження плану перетворення Товариства, порядку та умов здійснення перетворення, порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства – правонаступника.

3. Про затвердження строків та порядку заявлення кредиторами вимог до Товариства.

4. Обрання комісії з припинення Товариства та затвердження її повноважень.Наглядова рада Товариства


Голова правління                                                                          Н.Н.Швець