Позачергові збори 2014 р. (Дата розміщення на сайті: 21.02.2014)

Позачергові збори 2014рік.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142 (актовий зал)

Початок зборів о 14 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11.30 до 13.30 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - 14 березня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, визначення кількісного складу Лічильної комісії, обрання Голови та членів Лічильної комісії.

2. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” від 07.11.2012 року, а саме:

- про припинення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю “Макаронна фабрика”;

- про встановлення місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю “Макаронна фабрика”: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142

- про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю “Макаронна фабрика” буде поділений на частки із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що створилося;

- про те, що після державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” Товариство з додатковою відповідальністю “Макаронна фабрика” стане правонаступником щодо усього майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”;

- про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” відповідно до ст. 81 Закону України “про акціонерні товариства” запропонованого наглядовою радою Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”;

- про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”, запропонованого наглядовою радою товариства;

- про затвердження порядку і умов здійснення обміну акцій Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою;

- про припинення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”;

- про покладення функції комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” на правління товариства.

3. Затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика” у новій редакції.

4. Відкликання та обрання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”.

5. Відкликання та обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”.

6. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Макаронна фабрика”.Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ “Макаронна фабрика”, номер кабінету — 7)

Телефон для довідок (044) 468-50-89Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ “Макаронна фабрика”