Доповненя про загальні 08.09.2014 (Дата розміщення на сайті: 22.08.2014)

Доповнення про загальні збори 08.09.2014ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 вересня 2014 року за адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, 29-Б, 1й поверх (конференц-зал).

Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - 02 вересня 2014 року.

Доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (перелік питань, що додатково виносяться на голосування):

6. Надання повноважень Голові Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» щодо підписання банківських документів.

7. Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» в новій редакції.

8. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції.

9. Затвердження Положення про Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

11. Про надання повноважень Голові Правління-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».


Вищезазначені доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів внесено на підставі пропозиції акціонера-юридичної особи – компанії НЬЮРІУМ ЛІМІТЕД (NEWRIUM LIMITED) (юридичної особи за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 299894) від 18.08.2014 року, що є власником більш ніж 5% (16 089 шт.) простих іменних акцій ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів та доповненнями до нього, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства  Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», м.Київ вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 7). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Казімірчук С.В.  Телефон для довідок (044) 468-50-89

Для участі у  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»