Повідомлення про позачергові збори акціонерів 26.09.2014 року. (Дата розміщення на сайті: 22.08.2014)ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 вересня 2014 року за адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, 29-Б, 1-й поверх,  (конференц-зал).

Початок зборів  о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів -  22 вересня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика».
  2. Затвердження Положення про наглядову раду ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції.
  3. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції.
  4. Затвердження Положення про правління ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції.
  5. Затвердження Положення про ревізійну комісію ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції.


Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства  Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ “Макаронна фабрика”, м.Київ вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 7). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Казімірчук С.В.   Телефон для довідок (044) 468-50-89

Для участі у  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ “Макаронна фабрика”