Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата розміщення на сайті: 10.09.2014)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,                                                     Прізвище, ім'я, по батькові або повне    Паспортні дані фізичної            Розмір частки в статутному

Дата прийняття    звільнено, обрано або                Посада(*)                        найменування юридичної особи особи (серія, номер, дата капіталі емітента (у відсотках)

рішення                 припинено                                                                                                видачі, орган, який видав)**

повноваження)                                                                                                        або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014              звільнено           Член Наглядової ради Грибков Вiталiй Вiкторович                    д/н д/н  д/н  0,007

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  08.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика".

Посадова особа Грибков Вiталiй Вiкторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,007%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом

якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014              звільнено           Член Наглядової ради Строкач Надія Феофанівна                       д/н д/н  д/н  0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  08.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика".

Посадова особа Строкач Надія Феофанівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014              звільнено           Член Наглядової ради Стрельченко Оксана Борисівна               д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  08.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика".

Посадова особа Стрельченко Оксана Борисівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014              звільнено           Член Наглядової ради Куценко Аліна Юріївна                            д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  08.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика".

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014              звільнено           Голова Наглядової ради Томіленко Валерій Михайлович       д/н д/н  д/н                    0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  08.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика .

Посадова особа Томіленко Валерій Михайлович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014            призначено         Член Наглядової ради Куценко Аліна Юріївна                            д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011р. - ПІІ «Віталмар Агро», фінансовий директор; з 20.11.2012 р. по

теперішній час - ТОВ “Аграманта”, фінансовий директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014            призначено         Член Наглядової ради Бондарчук Юрій Вікторович                    д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Бондарчук Юрій Вікторович, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 1999 року по теперішній час - ТОВ “Сільгосп-продукт”, директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014            призначено         Член Наглядової ради Ковалів Богдан Іванович                          д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Ковалів Богдан Іванович, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2008 року по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, виконавчий директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014            призначено         Член Наглядової ради Бусленко Оксана Іванівна                        д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Бусленко Оксана Іванівна, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2011р. по 20.08.2012р. - ТОВ «Украгроімпекс», заступник головного бухгалтера; з 01.10.2012

року по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, заступник головного бухгалтера.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

08.09.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

08.09.2014            призначено         Член Наглядової ради Радченко Олена Станіславівна                д/н д/н  д/н  0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н від 08.09.2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Радченко Олена Станіславівна, призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені рішенням акціонерів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.11.2007 р. по 23.11.2010 р. - ПІІ «Віталмар-Агро», заступник головного бухгалтера; з 24.11.2010

р. по 29. 02.2012 р. - ЗАТ "Федкомінвест Україна" - головний бухгалтер; з 01.03.2012 р. по 16.01.2013 р. -  ТОВ "Федкомінвест Україна" - фінансовий директор; з

01.02.2013 р. по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, аудитор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримано.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.