Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата розміщення на сайті: 01.12.2014)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,                                                     Прізвище, ім'я, по батькові або повне    Паспортні дані фізичної            Розмір частки в статутному

Дата прийняття    звільнено, обрано або                Посада(*)                        найменування юридичної особи особи (серія, номер, дата капіталі емітента (у відсотках)

рішення                 припинено                                                                                                видачі, орган, який видав)**

повноваження)                                                                                                        або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Голова Правління -      Томіленко Валерій Михайлович              МЕ 869054 06.06.2008        0,000

Президент                                                              Печерським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Томіленко Валерій Михайлович (паспорт: серія МЕ номер 869054, виданий 06.06.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Голова Правління - Президент, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Маковеєва Марія Петрівна                       СН 335672 29.10.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Маковеєва Марія Петрівна (паспорт: серія СН номер 335672, виданий 29.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Бурмістров Анатолій Петрович               СН 360709 12.12.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Бурмістров Анатолій Петрович (паспорт: серія СН номер 360709, виданий 12.12.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Вівсяний Юрій Михайлович                    СО 779997 21.02.2002        0,000

Деснянським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Вівсяний Юрій Михайлович  (паспорт: серія СО номер 779997, виданий 21.02.2002 р.Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Швець Василь Петрович                          СО 173692 23.07.1999        0,000

(Заступник Голови                                                                           Мінським РУ ГУ МВС

Правління)                                                                                        України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692, виданий 23.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління (Заступник Голови Правління), звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Говоруха Надія Миколаївна                     СН 748554 12.03.1998        0,000

(головний бухгалтер)                                                                       Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Говоруха Надія Миколаївна (паспорт: серія СН номер 748554, виданий 12.03.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління (головний бухгалтер), звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Коваль Вячеслав Анатолійович               СН 028931 26.12.1995        0,000

Жовтневим РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931, виданий 26.12.1995 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Білашенко Марія Йосипівна                     СН 767752 02.04.1998        0,000

Ленінградським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752, виданий 02.04.1998 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Слободняк Надія Петрівна                       СН 722528 10.02.1998        0,000

Харківським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Слободняк Надія Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528, виданий 10.02.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Середа Віктор Борисович                         СО 311774 28.12.1993        0,000

Ватутінським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774, виданий 28.12.1993 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Правління           Казімірчук Сергій Валентинович            СН 692051 30.12.1997        0,000

Подільським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Казімірчук Сергій Валентинович (паспорт: серія СН номер 692051, виданий 30.12.1997 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Голова Ревізійної         Бєлушкіна Ірина Борисівна                      СВ 322664 06.02.2001        0,000

комісії                                                              Якимівським РВУ МВС

України в Запорізькій

області

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"  27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Бєлушкіна Ірина Борисівна (паспорт: серія СВ номер 322664 виданий 06.02.2001 р. Якимівським РВУ МВС України в Запорізькій області), яка

займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014              звільнено           Член Ревізійної комісії Мельниченко Ірина Володимирівна                                       СО 742467 04.09.2001                               0,000

Ватутінським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"  27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Мельниченко Ірина Володимирівна (паспорт: серія СО номер 742467 виданий 04.09.2001 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка

займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014              звільнено           Член Ревізійної комісії Очкуленко Надія Володимирівна     СО 437632 22.08.2000                                                                      0,000

Ватутінським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"  27.11.2014 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Очкуленко Надія Володимирівна (паспорт: серія СО номер 437632 виданий 22.08.2000 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.

27.11.2014            призначено         Член Правління           Бурмістров Анатолій Петрович               СН 360709 12.12.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Бурмістров Анатолій Петрович (паспорт: серія СН номер 360709, виданий 12.12.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.02.2002 р. по 06.03.2014 р. - заступник головного інженера ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"; з

07.03.2014 р. по теперішній час - головний інженер ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Правління           Вівсяний Юрій Михайлович                    СО 779997 21.02.2002        0,000

Деснянським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Вівсяний Юрій Михайлович (паспорт: серія СО номер 779997, виданий 21.02.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", головний енергетик.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Правління           Маковеєва Марія Петрівна                       СН 335672 29.10.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Маковеєва Марія Петрівна (паспорт: серія СН номер 335672 виданий 29.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду

Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник відділу кадрів.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Правління           Швець Василь Петрович                          СО 173692 23.07.1999        0,000

(Заступник Голови                                                                           Мінським РУ ГУ МВС

Правління -                                                                                       України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692 виданий 23.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду

Член Правління (Заступник Голови Правління - Президента).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.10.2002 р. по теперішній час - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Правління           Швець Ніна Наумівна                               СН 687729 03.02.1998       10,325

(Перший Заступник                                                                         Мінським РУ ГУ МВС

Голови Правління -                                                                          України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Швець Ніна Наумівна (паспорт: серія СН номер 687729 виданий 03.02.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член

Правління (Перший Заступник Голови Правління - Президента).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,3254%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", Голова Правління - Президент.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6209 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Правління           Коваль Вячеслав Анатолійович               СН 028931 26.12.1995        0,000

Жовтневим РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931, виданий 26.12.1995 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 08.12.2009 р. по 21.01.2014 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник відділу маркетингу; з

01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента по маркетингу і збуту - начальник відділу; з 01.07.2014 р. по теперішній час -

ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента по збуту - начальник відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Правління           Білашенко Марія Йосипівна                     СН 767752 02.04.1998        0,000

Ленінським РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752, виданий 02.04.1998 р. Ленінським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009 п. по 2012 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник зміни; з 2012 р. по 2014 р. - ПАТ

"МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник виробництва.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Правління           Слободняк Надія Петрівна                       СН 722528 10.02.1998        0,000

Харківським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Слободняк Надія Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528 виданий 10.02.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник лабораторії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Правління           Середа Віктор Борисович                         СО 311774 28.12.1993        0,000

Ватутинським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774 виданий 28.12.1993 р. Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник транспортної дільниці.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Правління           Бєлушкіна Ірина Борисівна                      СВ 322664 06.02.2001        0,000

(головний бухгалтер)                                                              Якимівським РВУ МВС

України в Запорізькій

області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Бєлушкіна Ірина Борисівна (паспорт: серія СВ номер 322664, виданий 06.02.2001 р. Якимівським РВУ МВС України в Запорізькій області),

призначена на посаду Член Правління (головний бухгалтер).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Аграманта" головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Голова Правління -      Томіленко Валерій Михайлович              МЕ 869054 06.06.2008        0,000

Президент                                                              Печерським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Томіленко Валерій Михайлович (паспорт: серія МЕ номер 869054, виданий 06.06.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Голова Правління - Президент.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 5 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 14.04.2003 р. по 15.08.2011 р. - ПІІ "Віталмар Агро", генеральний директор; з 01.09.2001 р. по

теперішній час - ТОВ "Сільгосп-продукт", заступник директора.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Ревізійної комісії Мельниченко Ірина Володимирівна                                       СО 742467 04.09.2001                               0,000

Ватутінським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Мельниченко Ірина Володимирівна (паспорт: серія СО номер 742467, виданий 04.09.2001 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві),

призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Аграманта", помічник директора.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

27.11.2014            призначено         Член Ревізійної комісії                                                                     Плисак Юрій Миколайович СН 841573 02.06.1998                             0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Плисак Юрій Миколайович (паспорт: серія СН номер 841573, виданий 02.06.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник головного бухгалтера.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014            призначено         Член Ревізійної комісії                                                                     Путілова Ольга Вікторівна СТ 179788 16.06.2010                                  0,000

Ржищівським МВМ ГУ

МВС України в Київській

області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 27.11.2014 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н від 27.11.2014 року.

Посадова особа Путілова Ольга Вікторівна (паспорт: серія СТ номер 179788, виданий 16.06.2010 р. Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області),

призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008 р. по 2013 р. - ПІІ "Віталмар Агро", бухгалтер; з 2013 р. по теперішній час - ТОВ "Аграманта",

економіст.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

27.11.2014                                © SMA                                 00376449