Протокол регистрации 23.12.2014 (Дата розміщення на сайті: 26.12.2014)ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРОННА ФАБРИКА»

ідентифікаційний код 00376449

(надалі за текстом - Товариство)

від 23 грудня 2014 р.

Дата і час складання протоколу:

23 грудня 2014 року, 13 годин 35 хвилин.

Реєстраційна комісія у складі: Кійка В.І., Кремньової А.О. та Сапури О.М., призначена рішенням Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (протокол №24 від 12.11.2014 р.).


До початку проведення реєстрації було запропоновано обрати головою реєстраційної комісії Сапуру О.М.

Голосували:

«ЗА» - 3 членів реєстраційної комісії

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: обрати головою реєстраційної комісії Сапуру О.М.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах, що призначені на 23 грудня 2014 року, з початком о 14-00 годині, за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція – В.


Реєстрацію проведено за місцем проведення зборів.

Реєстрацію почато: о 11 годині 30 хвилин.

Реєстрацію закінчено: о 13 годині 30 хвилин.


Реєстрація здійснювалась згідно переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», складеного станом на 17 грудня 2014 р.


Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах станом на 17 грудня 2014 р.: 1146 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 17 грудня 2014 р. складає 60133 акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 17 грудня 2014 р. складає 51528 акцій.


Результати  реєстрації:

На момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів (представників акціонерів): 6 (шість) осіб.

Відмовлено в реєстрації: 2 (дві) особи.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0 (нуль).

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить:

55 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 20 шт. що складає 0,04% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій

Кворум  відсутній.

Загальні збори вважаються такими, що не відбулися.


Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Додатки:

  1. 1.    Перелік акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 17 грудня 2014 р.
  2. 2.    Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.


Підписи членів реєстраційної комісії:


Голова реєстраційної комісії:

_______________________________

Сапура О.М.


Члени реєстраційної комісії:

_______________________________

Кійко В.І._______________________________

Кремньова А.О.Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі

в позачергових загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРОННА ФАБРИКА»

м. Київ

«23» грудня 2014 рокуП.І.Б./найменування акціонера

П.І.Б. представника

Загальна кількість акцій, шт.

Кількість голосуючих акцій, шт.

Андрющук Наталія Володимирівна


10

10

Ржепко Любов Володимирівна


10

10

Дубас Зоя Павлівна


10

0

Дубас Іван Васильович


10

0

Колчева Раїса Афанасіївна


5

0

Невмержицький Анатолій Володимирович


10

055

20