Повідомлення про виникнення особливої інформації (Дата розміщення на сайті: 20.02.2015)Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА".

2. Код за ЄДРПОУ – 00376449.

3. Місцезнаходження - 04073 м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142.

4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 468-50-37 (044) 468-03-32.

5. Електронна поштова адреса - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації kmf.kiev.ua.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.12.2014 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" № 28 від 15.12.2014 року. Посадова особа Швець Ніна Наумівна (паспорт: серія СН номер 687729, виданий 03.02.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду в.о. Голови Правління - Президента, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,325%. Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 день.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.12.2014 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" № 28 від 15.12.2014 року. Посадова особа Варданян Грачик Манвелович (паспорт: серія АН номер 084302, виданий 13.12.2002 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), призначена на посаду в.о. Голови Правління - Президента. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ТД "ЕЛІТ", Голова Правління ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", заступник Голови Правління - Президенда ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. В.о. Голови Правління - Президента                                                    Варданян Грачик Манвелович                                                                                                                                                 (підпис)                      (ініціали та прізвище керівника)                                                                                                                                М.П.                                        20.02.2015

(дата)