Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.(Дата розміщення на сайті: 12.03.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА".

2. Код за ЄДРПОУ – 00376449.

3. Місцезнаходження - 04073 м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142.

4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 468-50-37 (044) 468-03-32.

5. Електронна поштова адреса - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - kmf.kiev.ua.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

1).Публічне акціонерне товариство "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 04.03.2015 року та отриманого від депозитарію 10.03.2015 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРАМАНТА"  (код за ЄДРПОУ - 35431658, місцезнаходження: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222) придбало на аукціоні пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 9 934 штук, що складає 16,5200% статутного капіталу Товариства. До зазначеного придбання ТОВ "АГРАМАНТА" не володіло акціями Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.

2).Публічне акціонерне товариство "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 04.03.2015 року та отриманого від депозитарію 10.03.2015 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОСЕРВІС-УКРАЇНА"  (код за ЄДРПОУ - 31110288, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142) продало на аукціоні частину своїх простих іменних акцій у кількості 9 934 штук, що складає 16,5200% статутного капіталу Товариства. Після аукціону у власності ТОВ "ЄВРОСЕРВІС-УКРАЇНА" залишилось 10 штук простих іменних акцій, що складає 0,0166% статутного капіталу Товариства. Відповідно, до зміни ТОВ "ЄВРОСЕРВІС-УКРАЇНА" було власником 9 944 штук простих іменних акцій, що складало 16,5366% статутного капіталу Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.

3).Публічне акціонерне товариство "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 04.03.2015 року та отриманого від депозитарію 10.03.2015 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Дочірне підприємство "ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДПРОГРЕС"  (код за ЄДРПОУ - 31110293, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул.Сирецька, буд. 5, корп. 1) продало на аукціоні частину своїх простих іменних акцій  у кількості 10 837 штук, що складає 18,0217% статутного капіталу Товариства. Після аукціону у власності ДП "ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДПРОГРЕС" залишилось 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає  0,0166% статутного капіталуТовариства. Відповідно, до зміни ДП  "ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДПРОГРЕС" було власником 10 847 штук простих іменних акцій Товариства, що складало 18,0383% статутного капіталу Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.

4).Публічне акціонерне товариство "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 04.03.2015 року та отриманого від депозитарію 10.03.2015 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Компанія "НЬЮРІУМ ЛІМІТЕД" (NEWRIUM LIMITED)  (реєстраційний номер - НЕ 299894, місцезнаходження: Тісеос, буд. 4, Кіпр, Нікосія, Егкомі, 2413) придбало на аукціоні пакет простих іменних акцій  Товариства у кількості 10 837 штук, що складає 18,0217% статутного капіталу Товариства. До зазначеного придбання компанія "НЬЮРІУМ ЛІМІТЕД" (NEWRIUM LIMITED) володіла акціями Товариства у кількості 16 089 штук, що складало 26,7557% статутного капіталу Товариства. Таким чином, після придбання компанії "НЬЮРІУМ ЛІМІТЕД" (NEWRIUM LIMITED) належить 26 926 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 44,7774% статутного капіталу Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. В.о. Голови Правління - Президента                                               Варданян Грачик Манвелович                                                                                                                                                                                                      

                                        12.03.2015 року